Sünteetiline haavaliim

GLUBRAN TISS nahaliim on paikseks kasutamiseks ettenähtud II klassi meditsiinitoode, mis vastab Euroopa Liidu direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. GLUBRAN TISS on välispidiseks kasutamiseks mõeldud steriilne kasutamiseks valmis tsüanoakrülaatliim. See on merevaikkollane vedelik, mis kokkupuutel kudedega polümeriseerub kiiresti õhukeseks elastseks veekindlaks kõrge tõmbetugevusega kileks ning kleepub kindlalt kudedele. Pärast tahkestumist kaotab liim oma liimiva toime. Polümeriseerumisel toimib liim tõhusa mikroobivastase barjäärina kaitseks enimlevinud haigustekitajate eest.

Koostis:
NBCA (n-butüül-2-tsüanoakrülaat)
OCA (2-oktüül-tsüanoakrülaat)

Pakend: sisaldab 10 0,50 ml üheannuselist viaali
(ref G-NBOC)
Toodet säilitatakse temperatuuril 0 °C kuni +4 °C.

Toode on steriilne.

Nõuetekohasel säilitamisel on toote kõlblikkusajaks 2 aastat alates tootmiskuupäevast. Pärast kõlblikkusaja lõppu on toote kasutamine keelatud.

LISAINFO

Avage blisterpakend ja võtke sealt üheannuseline steriilne viaal. Enne toote kasutamist kontrollige, et liim oleks vedel ja läbipaistev. Kui toode pole vedel või on hägune on selle kasutamine keelatud. Kasutage toodet kohe pärast viaali avamist. Liimi ei tohi kanda haava sisse, vaid eelnevalt puhastatud ja kuivatatud haavale, mille servad on seatud laitmatult teineteise vastu . Hoidke haava servasid tihedalt koos umbes 1 minuti jooksul liimi kuivamiseni. Liimi polümeriseerumisel ei saa tulemust enam parandada. Liim irdub loomulikul teel umbes 5-8 päeva pärast liimi peale kandmist.

1. Avage viaal püstasendis, nii et sulgur on pööratud üles.
2. Et liim kogemata välja ei valguks laske viaali kaela kogunenud liimil kaelast alla voolata
3. Eemaldage kork. Keerake doseerimisotsak viaali kaelale. Enne liimi peale kandmist hoolitsege selle eest, et otsak oleks kindlalt kohale keeratud. Ettevaatust – liigne surve viaali kerele võib põhjustada liimi välja valgumist läbi doseerimisotsaku.
4. Pöörake viaal ümber ja vajutage õrnalt viaali kerele, väljutades väikene kogus liimi lapikule doseerimisotsakule.
5. Pigistadades kergelt viaali kerele kandke haavale õhuke liimikiht. Liigne liimikogus pikendab polümeriseerumisaega, mis omakorda vähendab liimi tõmbetugevust ja takistab haava nõuetekohast paranemist.