OMADUSED

GLUBRAN TISS nahaliim on paikseks kasutamiseks ettenähtud II klassi meditsiinitoode, mis vastab Euroopa Liidu direktiivi 93/42/EMÜ nõuetele. GLUBRAN TISS on välispidiseks kasutamiseks mõeldud steriilne kasutamiseks valmis tsüanoakrülaatliim. See on merevaikkollane vedelik, mis kokkupuutel kudedega polümeriseerub kiiresti õhukeseks elastseks veekindlaks kõrge tõmbetugevusega kileks ning kleepub kindlalt kudedele. Pärast tahkestumist kaotab liim oma liimiva toime. Polümeriseerumisel toimib liim tõhusa mikroobivastase barjäärina kaitseks enimlevinud haigustekitajate eest.

Koostis:
NBCA (n-butüül-2-tsüanoakrülaat)
OCA (2-oktüül-tsüanoakrülaat)

KASUTAMINE

Avage blisterpakend ja võtke sealt üheannuseline steriilne viaal. Enne toote kasutamist kontrollige, et liim oleks vedel ja läbipaistev. Kui toode pole vedel või on hägune on selle kasutamine keelatud. Kasutage toodet kohe pärast viaali avamist. Liimi ei tohi kanda haava sisse, vaid eelnevalt puhastatud ja kuivatatud haavale, mille servad on seatud laitmatult teineteise vastu . Hoidke haava servasid tihedalt koos umbes 1 minuti jooksul liimi kuivamiseni. Liimi polümeriseerumisel ei saa tulemust enam parandada. Liim irdub loomulikul teel umbes 5-8 päeva pärast liimi peale kandmist.

1. Avage viaal püstasendis, nii et sulgur on pööratud üles.
2. Et liim kogemata välja ei valguks laske viaali kaela kogunenud liimil kaelast alla voolata
3. Eemaldage kork. Keerake doseerimisotsak viaali kaelale. Enne liimi peale kandmist hoolitsege selle eest, et otsak oleks kindlalt kohale keeratud. Ettevaatust – liigne surve viaali kerele võib põhjustada liimi välja valgumist läbi doseerimisotsaku.
4. Pöörake viaal ümber ja vajutage õrnalt viaali kerele, väljutades väikene kogus liimi lapikule doseerimisotsakule.
5. Pigistadades kergelt viaali kerele kandke haavale õhuke liimikiht. Liigne liimikogus pikendab polümeriseerumisaega, mis omakorda vähendab liimi tõmbetugevust ja takistab haava nõuetekohast paranemist.

ETTEVAATUSABINÕUD

Liimi tuleb kasutada väikeses koguses. Teise kihi liimi võib kanda esimesele kihile alles pärast esimese kihi polümeriseerumist. Üleliigse toote saab eemaldada kuiva tampooniga esimese 5-6 sekundi jooksul pärast pealekandmist. Vältida toote sattumist silma. Toote sattumisel silma peske piirkonda viivitamata veega. Polümeriseerunud liim irdub loomulikul teel umbes 2-3 päeva pärast. Liimi sattumisel kirurgiriistadele, eemaldage see atsetooniga.

HOIATUS

Liimi tohivad kasutada ainult vastava kogemusega arstid. Kasutaja on vastutav toote nõuetekohase kasutamise eest.
Keelatud on kasutada paksenenud ja/või hägust liimi.
Liim on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.
Liimi ülejääk tuleb ära visata.
Harvadel juhtudel võib pärast liimi peale kandmist esineda vähest kohalikku põletikulist reaktsiooni. Polümeriseerumisprotsessi käigus toimuv eksotermiline reaktsioon (alla 45° C) võib põhjustada kokkupuutekohal kerget kuumaaistingut (eriti lastel ja vanuritel) .

KÕLBLIKKUSAEG

Nõuetekohasel säilitamisel on toote kõlblikkusajaks 2 aastat alates tootmiskuupäevast. Pärast kõlblikkusaja lõppu on toote kasutamine keelatud.

STERIILSUS

Toode on steriilne.

PAKEND

Pakend sisaldab 10 0,50 ml üheannuselist viaali
(ref G-NBOC)
Toodet säilitatakse temperatuuril 0 °C kuni +4 °C.